Our Blog

อบต.ตรอกนอง จัดการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้านตรอกนองเกมส์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 7

picวันนี้ (16 ธ.ค.) ที่สนามกีฬาวัดตรอกนองล่าง หมู่ที่ 5 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นายเฉลย สัมเภาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ได้จัดให้มีโครงการแข่งขันกีฬาตำบล ตรอกนองเกมส์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 7 ขึ้น

โดยการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลตรอกนองเกมส์ ต้านยาเสพติดในครั้งนี้ มีกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้านที่จัดขึ้น เพื่อให้ชุมชนทั้ง 6 ชุมชนได้มาร่วมการแข่งขันกีฬากัน เช่น กีฬาสากล ประกอบด้วย ฟุตบอล เปตอง และเซปักตระกร้อ ส่วนกีฬาพื้นบ้านมีหลากหลายชนิด เช่น ยิงหนังสติ๊ก วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน-ซุปเปอร์เกิร์ล วิ่งผลัดกระสอบ ปาเป้า เตะปี๊บ วิ่งผลัดลูกโป่งน้ำผสม พายนั่งห่วงยางหารัก มวยทะเล ที่ประชาชน เยาวชน และผู้สูงอายุให้ความสนใจมากที่สุด

โดยคู่เอกเป็นสีแดง หมู่ที่ 4 กับสีน้ำเงินหมู่ที่ 1 ที่เป็นคู่ปรับกันเมื่อปีที่ผ่านมา และในวันนี้ได้มาพบกันอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศที่จะชกกันยกเดียว ปรากฏว่า สีน้ำเงิน หมู่ที่ 1 ที่มีลักษณะเล็กกว่า และบางกว่าอย่างเห็นได้ชัด สามารถหลอกล่อชกต่อยจนสีแดง หมู่ที่ 4 ที่มีลักษณะอ้วนใหญ่กว่าชกพลาดตกน้ำไป ทำให้สีน้ำเงินหมู่ที่ 1 สามารถล้างตาได้สำเร็จ และเป็นฝ่ายชนะไป ซึ่งสร้างเสียงหัวเราะให้แก่ประชาชน เยาวชนที่มานั่ง และยืนชมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ กีฬาพื้นบ้าน เช่น การเตะปี๊บไกลอายุ 60 ปีขึ้นไป และการเตะปี๊บเข้าเส้นชัย ได้สร้างเสียงหัวเราะจากประชาชนที่มาร่วมชมด้วยเช่นกัน

รวมทั้งกีฬาพื้นบ้านประเภทอื่น ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลตรอกนองเกมส์ ต้านยาเสพติดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ และสตรีได้มีโอกาสเล่นกีฬา ออกกำลังกาย เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี ความมีนำใจเป็นนักกีฬา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของเยาวชนและประชาชน เพื่อส่งเสริมและชักจูงให้เด็กเยาวชน รวมทั้งประชาชนได้ออกกำลังกาย และมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด และเพื่อให้เกิดการผนึกพลังที่เข้มแข็งของมวลชน กลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนต้านยาเสพติดต่อไปอีกด้วย

Tags:

Show Comments (0)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!