Our Blog

Monthly Archives


You are currently viewing all posts published on March 2019

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลสุนัขและแมว เพื่อดำเนินการตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง จะดำเนินการจัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสุนัขและแมว ที่ยังไม่เคยดำเนินการขึ้นทำเบียนสุนัขและแมวกับองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ได้ขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแทว ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562 ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง หมู่ 5 ตำบลตรอกนอง ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามข้อมูล โทรศัพท์ 0-3938-6190 ...

Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาว์นโหลดเอกสารแนบ คลิกที่นี่

Read more

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!