Our Blog

Monthly Archives


You are currently viewing all posts published on January 2023

ประกาศเรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่นี่

Read more

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!