ข้อบัญญัติงบประมาณ

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 60 คลิกที่นี่

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 62  คลิกที่นี่

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 63  คลิกที่นี่

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 64

-ส่วนที่ 1 คลิกที่นี่

-ส่วนที่ 2 คลิกที่นี่

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 65
-ส่วนที่ 1 คลิกที่นี่
-ส่วนที่ 2 คลิกที่นี่
-ส่วนที่ 3 คลิกที่นี่

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 66
-ส่วนที่ 1 คลิกที่นี่
-ส่วนที่ 2 คลิกที่นี่
-ส่วนที่ 3 คลิกที่นี่

ประกาศใช้ข้อบัญญ้ติงบประมาณรายจ่าย 67

-ส่วนที่ 1 – ส่วนที่ 3 คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!