Our Blog

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวการจราจรถนนลาดยางช่วงที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 3 เส้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวการจราจรถนนลาดยางช่วงที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 3 เส้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาว์นโหลดเอกสาร คลิกที่นี่

Tags:

Show Comments (0)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!