Our Blog

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกาศกำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินเพื่อสำรวจข้อมูลและปรับปรุ่งราคาประเมินที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกาศกำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินเพื่อสำรวจข้อมูลและปรับปรุ่งราคาประเมินที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ  คลิกที่นี่

Tags:

Show Comments (0)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!