สถิติการให้บริการ

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.62)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.63)
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.63)
ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.63)
ไตรมาส 1 (ต.ต.-ธ.ค.63)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.64)
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)
ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.64)
ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.64)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.65)
ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)
ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.65)
ไตรมาส 1 (ต.ค.ธ.ค.65)
ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.66)

สถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี 2566
-ข้อมูลสถิติของปี 2566 คลิกที่นี่ 1    คลิกที่นี่ 2

 

 

 

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!