แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (2561-2563)  คลิกที่นี่
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ2561  คลิกที่นี่
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ2562  คลิกที่นี่
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ2563  คลิกที่นี่
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (2564-2566) คลิกที่นี่ ภาคผนวก คลิกที่นี่
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2565
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2566
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2567

 

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!