รายงานประชุมผู้บริหาร

รายงานประชุมผู้บริหาร

ดาว์นโหลดไฟล์ คลิกที่นี่

รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงาน อปท.ประจำปีงบประมาณ 2562
เดือนมกราคม 2562
เดือนมีนาคม 2562
เดือนพฤษภาคม 2562
เดือนกรกฎาคม 2562
เดือนกันยายน 2562

รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงาน อปท.ประจำปีงบประมาณ 2563
เดือนมีนาคม 2563
เดือนกันยายน 2563

รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงาน อปท.ประจำปีงบประมาณ 2564
เดือนพฤศจิกายน 2563
เดือนเมษายน 2564

รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงาน อปท.ประจำปีงบประมาณ 2565
เดือนกุมภาพันธ์ 2565
เดือนมีนาคม 2565

รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงาน อปท.ประจำปีงบประมาณ 2566
เดือนตุลาคม 2565

 

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!