รายงานการประชุมประชาคม

รายงานการประชุมประชาคม
ดาว์นโหลดเอกสารแนบ  คลิกที่นี่

รายงานการประชุมประชาคม การจัดทำแผนพัฒนา ฯ
รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล  พิจารณาร่างแผน ฯ 2 เม.ย.2564 คลิกที่นี่
รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล  พิจารณาร่างแผน ฯ 6 ก.ค.2564 คลิกที่นี่ 

รายการกาประชุมประชาคม ปี 63
การจัดทำบันทึกข้อตกลงการใช้น้ำคลองตรอกนอง พ.ศ.2562

รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการดำเนินงาน กับ อบต.
สรุปรายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ปี 66
คลิกที่นี่          คลิกที่นี่
สรุปรายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ปี 67
คลิกที่นี่ 1      คลิกที่นี่ 2

 

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!