ร้องเรียน ร้องทุกข์

แบบฟอร์มการร้องเรียน/ร้องทุกข์

หากท่านไม่สะดวกในการส่ง Email สามารถดาวน์โหลดเอกสารและมายื่นคำร้องได้ที่ อบต. ด้วยตนเอง
ดาวน์โหลดเอกสาร

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!