แผนอัตรากำลัง 3 ปี

1.แผนอัตรากำลัง 3 ปี คลิกที่นี่

2.แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. .2561 คลิกที่นี่

3.แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .2562 คลิกที่นี่

4.แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 คลิกที่นี่ ภาคผนวก คลิกที่นี่

5.แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ.2564 คลิกที่นี่

6.แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2565 คลิกที่นี่

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!