ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563  คลิกที่นี่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 คลิกที่นี่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 คลิกที่นี่

ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2559

กันยายน 2558
ตุลาคม 2558
พฤศจิกายน 2558
ธันวาคม 2558
มกราคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559
มีนาคม 2559
เมษายน 2559
พฤษภาคม 2559
มิถุนายน 2559
กรกฎาคม 2559
สิงหาคม 2559
กันยายน 2559

ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2564

ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564

ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย (รายไตรมาส) ปีงบประมาณ 2564

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2565

ตุลาคม 2564
พฤศจิกายน 2564
ธันวาคม 2564
มกราคม 2565
กุมภาพันธ์ 2565
มีนาคม 2565
เมษายน 2565
พฤษภาคม 2565
มิถุนายน 2565
กรกฎาคม 2565
สิงหาคม 2565
กันยายน 2565

ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย (รายไตรมาส) ปีงบประมาณ 2565

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4

ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2566

ตุลาคม 2565
พฤศจิกายน 2565
ธันวาคม 2565
มกราคม 2566
กุมภาพันธ์ 2566
มีนาคม 2566
เมษายน 2566
พฤษภาคม 2566
มิถุนายน 2566
กรกฎาคม 2566
สิงหาคม 2566
กันยายน 2566

ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย (รายไตรมาส) ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส4

ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2567

ตุลาคม 2566
พฤศจิกายน 2566
ธันวาคม 2566
มกราคม 2567
กุมภาพันธ์ 2567
มีนาคม 2567
เมษายน 2567

ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย (รายไตรมาส) ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาส 1
ไตรมาส 2

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

ประจำปีงบประมาณ 2564 คลิกที่นี่

รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ 2564 คลิกที่นี่
ประจำปีงบประมาณ 2565 คลิกที่นี่
ประจำปีงบประมาณ 2566 คลิกที่นี่

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!