โครงการลดการใช้พลังงานภาครัฐ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการลดใช้พลังงาน อบต.คลิกที่นี่
มาตรการประหยัดพลังงาน คลิกที่นี่
รายการผลการใช้พลังงานประจำปี
ปี 2564

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น จากระบบ e-report
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 – สิงหาคม 2564) คลิกที่นี่https://e-report.energy.go.th/mnly64/lb64qtr7.php?minisid=13

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!