แผน ปปช

แผน ปปช

ดาว์นโหลดเอกสาร
ประกาศ
ปก-สารบัญ-คำนำ
ส่วนที่-1
ส่วนที่-2
ส่วนที่-3

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนปฏัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีจากระบบ e-planNACC
แผนปฏิบัติการปัองกันการทุจริต ประจำปี 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติ ฯ ประจำปี 2566
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567
ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติ ฯ ประจำปี 2567

รายงานผลปปช ปี 61
ดาว์นโหลดเอกสารแนบ คลิกที่นี่   คลิกที่นี่   คลิกที่นี่

รายงานผลปปช ปี 62
ดาว์นโหลดเอกสารแนบ  คลิกที่นี่  คลิกที่นี่  คลิกที่นี่  คลิกที่นี่

รายงานผลปปช ปี 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ คลิกที่นี่

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตจากระบบ e-PlanNACC
ประจำปี 2563
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563-กันยายน 2563)
ประจำปี 2564
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)
รอบ 12 เดือน(ตุลาคม2563-กันยายน2564) (1)
รอบ 12 เดือน(ตุลาคม2563-กันยายน2564) (2)
ประจำปี 2565
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)
รอบ 12 เดือน (เมษายน 2565-กันยายน 2565)
ประจำปี 2566
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)
รอบ 12 เดือน  (ตุลาคม 2565-กันยายน 2566)
ประจำป 2567
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!