ส่งเสริมการต่อต้านทุจริตและป้องกันการรับสินบน

ประกาศเจตนารมย์ตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563  คลิกที่นี่
ประกาศเจตนารมย์ตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564 คลิกที่นี่

มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2563  คลิกที่นี่
มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2565  คลิกที่นี่

ประกาศ อบต.ตรอกนองเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ คลิกที่นี่
– รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร
พนักงาน และบุคลากรในหน่วยงาน คลิกที่นี่

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!