ส่งเสริมการต่อต้านทุจริตและป้องกันการรับสินบน

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย (No Gift Policy) จากการปฎิบัติหน้าที่
ประกาศเจตนารมย์ตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563  คลิกที่นี่
ประกาศเจตนารมย์ตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564 คลิกที่นี่

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
คณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานร่วมกิจกรรมตามนโยบายไม่รับของขวัญฯ คลิกที่นี่

รายงานผลตามนโยบาย  No Gift Policy
รายงานการขับเคลื่อนแผนการปฎิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ คลิกที่นี่
รายงานการขับเคลื่อนแผนการปฎิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปี 2566 (รอบ 12 เดือน) คลิกที่นี่
รายงานสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ คลิกที่นี่

มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2563  คลิกที่นี่
มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2565  คลิกที่นี่
มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2566 คลิกที่นี่

ประกาศ อบต.ตรอกนองเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2565 คลิกที่นี่
ประกาศ อบต.ตรอกนองเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฎิบัติหน้าที่ ประจำปี 2566 คลิกที่นี่
ประกาศ อบต.ตรอกนองเรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฎิบัติหน้าที่ ประจำปี 2567 คลิกที่นี่
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ  ประจำปี 2565 คลิกที่นี่
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ ประจำปี 2566 คลิกที่นี่
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ ประจำปี 2567 คลิกที่นี่

แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปี 2566 คลิกที่นี่

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!