รายงานการประชุมสภา

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  คลิกที่นี่
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  คลิกที่นี่
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  คลิกที่นี่
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559  คลิกที่นี่
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  คลิกที่นี่
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559  คลิกที่นี่
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560  คลิกที่นี่

รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2560  คลิกที่นี่

รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2561  คลิกที่นี่

รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2562  คลิกที่นี่

รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2563  คลิกที่นี่

รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2564
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และ บันทึกข้อความ

รายงานการประชุมสภา อบต.ตรอกนอง ประจำปี 2565
สมัยแรก ปี 2565
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 และ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!