การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 คลิกที่นี
รายงานการประเมินความเสี่ยง ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค.64) คลิกที่นี่
รายงานการประเมินความเสี่ยง ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย.64) คลิกที่นี่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 คลิกที่นี่
รายงานการประเมินความเสี่ยง ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค.64-มี.ค.65) คลิกที่นี่

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!