การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 คลิกที่นี
รายงานการประเมินความเสี่ยง ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค.64) คลิกที่นี่
รายงานการประเมินความเสี่ยง ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย.64) คลิกที่นี่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 คลิกที่นี่
รายงานการประเมินความเสี่ยง ฯ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (ต.ค.64-มี.ค.65) คลิกที่นี่
รายงานการประเมินความเสี่่ยง ฯ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย.65)
คลิกที่นี่

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566 คลิกที่นี่
รายงานการประเมินความเสี่ยง ฯ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66) คลิกที่นี่
รายงานการประเมินความเสี่ยง ฯ ประจำปี 2566 รอบ 12 เดือน (ต.ค.65-ก.ย.66) คลิกที่นี่ 1  คลิกที่นี่ 2 (รายงาน 1) คลิกที่นี่ 3 (รายงาน 2) 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2567 คลิกที่นี่

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!